Nhà tuyển dụng

Team Outsource
Số điện thoại: 0976862544
Liên hệ: Ms Dung
ABC
Số điện thoại: 123456789
Liên hệ: Thuy
VITA HR CO. LTD
Số điện thoại: (028) 6275 6708 - (028) 6276 9809
Liên hệ: Thuy
Possi design
Số điện thoại: 38268743
Liên hệ: Vi
Công ty TNHH Nguồn nhân lực VITA
Số điện thoại: 1023456789
Liên hệ: Vi Ta
HR
Số điện thoại: 012347689
Liên hệ: Ly
Công ty TNHH Kiên Hà
Số điện thoại: 028- 62530032
Liên hệ: Bách
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ELNINO
Số điện thoại: 0918150929
Liên hệ: Võ Như Tuấn
Minh Phát
Số điện thoại: 02862721275
Liên hệ: Lan
Công ty TNHH Giáo dục & đào tạo Minh Phát
Số điện thoại: 02866784477
Liên hệ: Trung
ELNINO
Số điện thoại: 01232145654
Liên hệ: Lâm
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông ELNINO
Số điện thoại: 02871080836
Liên hệ: Anh Tâm