Tìm việc làm phù hợp với bạn
115 Công việc được tìm thấy

Tìm công việc

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực VITA
 • 25 đến 30 triệu
 • TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày hết hạn: 30/01/2020
HRBP & ADMIN MANAGER – REAL ESTATE
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 26/12/2019
FILM PRINTING TEAM LEADER
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 31/12/2019
SOURCING SPECIALIST
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 20/12/2019
IT SPECIALIST SECURITY
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 28/12/2019
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH/ SCHEDULER SPECIALIST
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 20/12/2019
Chuyên viên phát triển tài năng/ Talent Development Specialist
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 20/12/2019
THỦ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU/VẬT TƯ
VITA HR CO. LTD
 • 5 đến 7 triệu
 • Quảng Nam
 • Ngày hết hạn: 28/12/2019
COORDINATING & REPORTING SPECIALIST
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 30/12/2019
IT BUSINESS ANALYST SPECIALIST - BIBO
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 29/12/2019
CORPORATE EOHS EXPERT
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày hết hạn: 30/11/2019
PROJECT STAFF
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 20/12/2019
Lập trình viên
Team Outsource
 • 7 đến 10 triệu
 • TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày hết hạn: 31/10/2019
SOURCING MANAGER - MARKETING SERVICES
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 12/12/2019
HRBP EXECUTIVE – FIELD SALES
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 28/12/2019
NHÂN VIÊN KHO – PHÂN LOẠI & SỬA CHỮA (Sữa, Pallet)
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 28/12/2019
Project Planner -Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 20/12/2019
Buying Specialist- Chuyên viên mua hàng chiến lược
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 13/12/2019
Nhân Viên Hành Chánh Và Nguyên Vật Liệu
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Bình Dương
 • Ngày hết hạn: 27/12/2019
NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG XUẤT PHẨM
VITA HR CO. LTD
 • Thỏa thuận
 • Hậu Giang
 • Ngày hết hạn: 28/12/2019
Công việc mới nhất
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
25 đến 30 triệu
Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực VITA - TP. Hồ Chí Minh
HRBP & ADMIN MANAGER – REAL ESTATE
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương
FILM PRINTING TEAM LEADER
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương
SOURCING SPECIALIST
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương