Graphic Design

Graphic Design

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông ELNINO
  • 10 đến 12 triệu
  • TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 05/03/2020
  • 15 lượt xem
Mô tả công việc
To excel in our company and succeed in your role, you will/ Để vượt trội trong công ty của chúng tôi và thành công trong vai trò của bạn, bạn sẽ:
•Have tertiary qualifications in Graphic Design or similar
Có trình độ đại học về Thiết kế đồ họa hoặc tương tự
•Be proficient in English: able to read, write, understand and converse in English
Thành thạo tiếng Anh: có thể đọc, viết, hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh
•Advanced knowledge of Adobe creative Suite/Cloud
Kiến thức nâng cao về Adobe creative Suite / Cloud
•All-round experience in digital and print designs, including: conceptual skills, design and production of digital and print assets including websites, banners, tiles, graphics, landing pages, eDM’s, print advertising, marketing and sales collateral
Kinh nghiệm toàn diện về thiết kế kỹ thuật số và in ấn, bao gồm: kỹ năng khái niệm, thiết kế và sản xuất tài sản in và kỹ thuật số bao gồm trang web, biểu ngữ, gạch, đồ họa, trang đích, eDM, in quảng cáo, tiếp thị và bán hàng thế chấp
•Knowledge of CMS for WordPress
Kiến thức về CMS cho WordPress
•Knowledge of eDM creation and build
Kiến thức về tạo và xây dựng eDM
•Preferably knowledge of basic coding (HTML, CSS, JS)
Tốt nhất là kiến thức về mã hóa cơ bản (HTML, CSS, JS)
•Preferably have proficient video editing skills and photography skills
Tốt nhất là có kỹ năng chỉnh sửa video thành thạo và kỹ năng chụp ảnh
•Have excellent attention to detail and the ability to move project to project to meet deadlines
Có sự chú ý tuyệt vời đến chi tiết và khả năng chuyển dự án sang dự án để đáp ứng thời hạn
•Have initiative and design skills to produce only the best work
Có kỹ năng chủ động và thiết kế để chỉ tạo ra tác phẩm tốt nhất
•Be flexible and do what it takes to get the job done
Hãy linh hoạt và làm những gì cần thiết để hoàn thành công việc
•Be a team player
Làm việc trong nhóm tốt, dễ nói chuyện
•Liaise with clients, shareholders, team members, executives, suppliers or manufacturers
Liên lạc với khách hàng, cổ đông, thành viên nhóm, giám đốc điều hành, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất
Yêu cầu công việc
The role/ Vai trò:
We are currently looking for a motivated, creative and intuitive Junior graphic designer who has a sense of urgency and a can-do attitude. You will be working with different people in the team ranging from software developers, marketing researcher and directly with the team in Australia. You will be guided by a Creative Designer who you will assist on large scale projects whilst also have the opportunity to grow and develop your own confidence to produce work on your own.
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một nhà thiết kế đồ họa Junior năng động, sáng tạo và trực quan, có ý thức cấp bách và thái độ có thể làm được. Bạn sẽ làm việc với những người khác nhau trong nhóm, từ nhà phát triển phần mềm, nhà nghiên cứu tiếp thị và trực tiếp với nhóm tại Úc. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi một Nhà thiết kế sáng tạo, người bạn sẽ hỗ trợ cho các dự án quy mô lớn đồng thời có cơ hội phát triển và phát triển sự tự tin của chính bạn để tự sản xuất công việc.
Our clients are typically companies and businesses that may need collaterals designs, web design, marketing product design and the like so we are looking for someone that produces professional, corporate and minimalistic styles but also not afraid of thinking outside the box for our more creative and fun projects.
Khách hàng của chúng tôi thường là các công ty và doanh nghiệp có thể cần thiết kế tài sản thế chấp, thiết kế web, thiết kế sản phẩm tiếp thị và tương tự, vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm một người tạo ra các phong cách chuyên nghiệp, công ty và tối giản nhưng cũng không sợ nghĩ ra những điều sáng tạo hơn dự án vui vẻ.
Phúc lợi
Benefits/ Lợi ích
•No subsidization of salary during probationary period
Trong thời gian thử việc được hưởng 100% tiền lương
•Lunch provided
Ăn trưa miễn phí
•1:30 hours break time
Thời gian nghỉ 1:30 tiếng
•English lessons 2 times a week during work hours
Học tiếng Anh 2 lần một tuần trong giờ làm việc
•Sporting activities as our company initiative to be healthy and fun
Hoạt động thể thao là sáng kiến của công ty chúng tôi để được khỏe mạnh và vui vẻ
•Opportunities to work overseas depending on your level growth and available projects
Cơ hội làm việc ở nước ngoài tùy thuộc vào mức tăng trưởng của bạn và các dự án có sẵn
Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.
Liên hệ
  • Số 3 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
  • https://www.elnino.vn/
  • 20 nhân viên
Thông tin chung
Giới thiệu về doanh nghiệp
Đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế website hiệu quả.
Ngành nghề
Công Nghệ Thông Tin
Cấp bậc
Loại hình làm việc
Số lượng cần tuyển
1 người
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh
Công việc mới nhất
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
25 đến 30 triệu
Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực VITA - TP. Hồ Chí Minh
HRBP & ADMIN MANAGER – REAL ESTATE
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương
FILM PRINTING TEAM LEADER
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương
SOURCING SPECIALIST
Thỏa thuận
VITA HR CO. LTD - Bình Dương